Loạt phim võ thuật kinh điển của Lý Liên Kiệt - Phim Đề Cử

Thiếu Lâm Tự 1982

Đồng ý sử dụng, mời quý khách bấm các lựa chọn

Quý khách soạn: MUA 3 16144 gửi 5069 để xem phim
Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Lấy bối cảnh vào cuối đời nhà Tùy, thiên hạ nhiễu nhương, loạn thần khắp nơi nổi lên giành quyền lực. 'Thiếu Lâm Tự' xoay quanh câu chuyện về Tiểu Hổ là một thanh niên trẻ bị mất cha dưới loạn đao của bè lũ phản thần Vương Thế Sung. Anh được các cao tăng Thiếu Lâm cứu sống và tu lại tại chùa với tên Giác Viễn. Nhằm tiêu trừ thế lực được kính vọng trong giang hồ là Thiếu Lâm, đồng thời cũng để nhổ sạch họa căn khi xưa, Vương Thế Sung xua quân đến núi Thiếu Lâm, hòng xóa sổ nhất đại môn phái